Certyfikat uczestnictwa

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 5 punktów edukacyjnych

przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.